Torbieli jajników - bioenergoterapia

 

Pani Barbara P. , lat 50 liczyÅ‚a na to, że medycyna naturalna pomoże jej pozbyć siÄ™ torbieli na jajniku. Od wielu lat leczyÅ‚a siÄ™ w poradni ginekologicznej na torbielowatość jajników. Hormonoterapia, niestety, nie przyniosÅ‚a poprawy. Ze wzglÄ™du na wiek i zagrożenie powstania nowotworu lekarz namawiaÅ‚ PaniÄ… P. na operacjÄ™.
 
Pacjentka już wczeÅ›niej korzystaÅ‚a z mojej pomocy, wiÄ™c zdecydowaÅ‚a siÄ™ na bioenergoterapiÄ™. ZgÅ‚osiÅ‚a siÄ™ do mojego gabinetu na poczÄ…tku maja 2010. Kiedy przyszÅ‚a na pierwszÄ… wizytÄ™, skarżyÅ‚a siÄ™ na dokuczliwy ból po lewej stronie podbrzusza i krwawienia poza cyklem. Bardzo martwiÅ‚a siÄ™ tym, co powiedziaÅ‚ lekarz, i baÅ‚a siÄ™ operacji. NajÅ›wieższe USG, zrobione w marcu 2010, wykazaÅ‚o torbiel o Å›rednicy 51mm w rzucie lewego jajnika.
 
Zabiegi bioterapii bardzo szybko przyniosÅ‚y poprawÄ™ – już po trzecim ustÄ…piÅ‚y krwawienia i bóle podbrzusza. Po szóstej wizycie Pani Barbara poszÅ‚a na kolejne badanie USG. PowiedziaÅ‚a mi później, że nie liczyÅ‚a na to, że torbiel zniknie w tak krótkim czasie. A jednak tak siÄ™ staÅ‚o – opis USG z 24 maja 2010 brzmiaÅ‚: „w rzucie przydatków zmian guzowatych i torbielowatych nie uwidoczniÅ‚em”.
 
Ku zaskoczeniu lekarza i radości Pani Barbary torbiel zniknęła i operacja nie była już potrzebna.

torbiel na jajniku 

 

Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo