Osłabienie wzroku

I. Pan Edward S., lat 63, trafił do gabinetu z następującą diagnozą lekarską:

 • problemy z krążeniem – niedokrwienie prawej i lewej komory
 • chore tÄ™tnice
 • cukrzyca 250-300 mg

Pacjent przez lata przyjmował insulinę; w przeszłości przeszedł operację prawego oka.

Przed wizytami Pan Edward przede wszystkim skarżył się na:
 

 • ból prawej nogi,
 • zimne, niedokrwione stopy
 • oraz kÅ‚opoty z widzeniem

Z relacji po zabiegach:
 

Po pierwszej wizycie zaczÄ…Å‚em odczuwać krążenie krwi  w nogach, nastÄ…piÅ‚a poprawa, stopy zaczęły siÄ™ robić ciepÅ‚e. Po wizytach lekarz odstawiÅ‚ leki. Teraz nie odczuwam bólu w nogach, nie drÄ™twiejÄ…. Przed wizytami byÅ‚y kÅ‚opoty ze wzrokiem, nawet przeszedÅ‚em operacjÄ™ prawego oka, czego wynikiem byÅ‚ caÅ‚kowity brak widzenia. W tej chwili nastÄ…piÅ‚a wyraźna poprawa, nawet w telewizji oglÄ…dajÄ…c mecz widzÄ™ piÅ‚kÄ™. Przed wizytÄ… bardzo sÅ‚abo widziaÅ‚em na lewe oko, tylko cienie i nieliczne kontury. Poziom cukru wyraźnie spadÅ‚ i utrzymuje siÄ™ na poziomie 90-100 mg. Wynikiem tego lekarz zmniejszyÅ‚ dawkÄ™ insuliny.

 

 

II. Gdy Pani Elżbieta K., lat 63, zgłosiła się do gabinetu bioterapii tak opisywała swoje samopoczucie:

ByÅ‚am zatruta po lekach. Organizm nie tolerowaÅ‚ przyjmowania leków. Uciążliwe torsje, dreszcze, obolaÅ‚e caÅ‚e ciaÅ‚o, które urażaÅ‚o nawet delikatne ubranie. NÄ™kaÅ‚y mnie straszne bóle, które doprowadzaÅ‚y do tego, że krzyczaÅ‚am


Lekarze nie postawili jeszcze wtedy jednoznacznej diagnozy. Przewidywano natomiast badania szpitalne. Ustalono, że powodem jej samopoczucia jest prawdopodobnie sÅ‚abe krążenie, zapalenie stawów.


Wyniki badań wskazywały

 • na podwyższonÄ… liczbÄ™ biaÅ‚ych krwinek
 • oraz OB o wartoÅ›ci 140.

Zalecono duże iloÅ›ci Å›rodków farmakologicznych, w tym antybiotyków.
 

Z relacji po zabiegach:
 

Po pierwszej wizycie bardzo dobre samopoczucie, które skÅ‚oniÅ‚o mnie do nadrobienia zalegÅ‚oÅ›ci porzÄ…dkowych, co spowodowaÅ‚o lekkie pogorszenie stanu zdrowia. Natomiast po nastÄ™pnej wizycie czuÅ‚am siÄ™ już zupeÅ‚nie dobrze: ustÄ…piÅ‚y dreszcze, powróciÅ‚ apetyt, nie miaÅ‚am  już torsji. PoprawiÅ‚ siÄ™ wzrok (podczas brania dużej iloÅ›ci leków zauważyÅ‚am kÅ‚opoty z  prawidÅ‚owym widzeniem). Jestem szczęśliwa, że nie zgodziÅ‚am siÄ™ na pobyt w szpitalu, obawiam siÄ™, że nic by to nie daÅ‚o, wÄ…tpiÄ™ czy znalezionoby przyczynÄ™ mojego stanu zdrowia. Obecny poziom OB w normie (wynik z dnia 27.3.2001 OB. 25/50).

 

 

III. Pani Jadwiga D. cierpiała

 • na zwężenie naczyÅ„ szyjno-mózgowych
 • miaÅ‚a podwyższone ciÅ›nienie (zob. miażdżyca)
 • oraz osÅ‚abiajÄ…cy siÄ™ wzrok

Przed rozpoczÄ™ciem zabiegów Pani Janina tak opisaÅ‚a swoje samopoczucie:

Okropne samopoczucie wrÄ™cz koszmar. Silne zawroty gÅ‚owy utrudniaÅ‚y mi poruszanie siÄ™. Straszna depresja powodowaÅ‚a  paniczny strach przed samotnoÅ›ciÄ…. MiaÅ‚am podwyższone ciÅ›nienie i osÅ‚abiajÄ…cy siÄ™ wzrok


Znaczna poprawa nastąpiła po 6 wizycie.

Inaczej, bardziej optymistycznie patrzyÅ‚am na Å›wiat. WyrównaÅ‚o siÄ™ ciÅ›nienie. NastÄ…piÅ‚a znaczna poprawa wzroku. Osiem lat temu również korzystaÅ‚am z wizyt u bioterapeuty na krÄ™gu szyjnym pojawiÅ‚ siÄ™ narost, który utrudniaÅ‚ mi życie lecz po kilku wizytach ustÄ…piÅ‚y wszystkie dolegliwoÅ›ci.

 

 

IV. Pan Jan S. cierpiał z powodu:


Chory przebył zawał (zob. miażdżyca), a także operację na przepuklinę.
 

Przed zabiegami określił swoje samopoczucie jako bardzo złe

 • z powodu silnego bólu krÄ™gosÅ‚upa
 • zaniku widzenia
 • i bólu pÄ™cherza moczowego

Po zabiegach chory zauważył, że nastąpiła

Stopniowa poprawa zdrowia, ustaÅ‚y bóle krÄ™gosÅ‚upa i poprawiÅ‚ siÄ™ wzrok - powróciÅ‚o caÅ‚kowite widzenie w lewym oku. UstaÅ‚y dolegliwoÅ›ci żoÅ‚Ä…dkowe co pozwala mi na jedzenie ulubionych potraw. PoprawiÅ‚ siÄ™ też stan pÄ™cherza moczowego – przede wszystkim ustÄ…piÅ‚y bóle przewodu pÄ™cherza moczowego.

 

 

V. Pani Urszula J. cierpiała z powodu:

 • bezsennoÅ›ci
 • osÅ‚abionego wzroku
 • bólu w rejonie prawego biodra
 • oraz bólu lewej rÄ™ki – zwyrodnienie mięśni

Z relacji po zabiegach:

Przed seansami odczuwaÅ‚am bóle klatce piersiowej i arytmiÄ™. Teraz bicie serca staÅ‚o siÄ™ miarowe. W lewej rÄ™ce byÅ‚ niedowÅ‚ad, teraz rÄ™ka jest sprawna, czucie w palcach wróciÅ‚o. Guzek piersi przestaÅ‚ mnie boleć. Bezsenność ustÄ…piÅ‚a. PoprawiÅ‚ siÄ™ wzrok – mogÄ™ czytać bez okularów. To sÄ… zÅ‚ote rÄ™ce. Jest bardzo duża poprawa. Mam 72 lata od 42 roku życia noszÄ™ okulary – teraz czytam bez okularów. To prawdziwy cud.
 

Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo